LIVSMEDELSKUNSKAP

 

KURS: LIVSMEDEL A

 

Del 1

 

Fisk, blötdjur, musslor och skaldjur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

En dokumentation av restaurangköksläraren Axel Hess

på Vipangymnasiet i Lund

 

 

 Bok 30  Pris: 290:- exkl moms

 

Innehållsförteckning

 

Livsmedel A

Del 1

 

Viktigt att veta om livsmedelslagen                                          sid.     3

Livsmedelshygien                                                                         sid.     8

 

Fisk                                                                                                 sid.   11

Kvalitetsbedömning av fisk                                                        sid.   13

Förvaring av fisk                                                                          sid.   16

Fiskens köttsammansättning                                                     sid.   17

Fiskens byggnad                                                                           sid.   18

Fiskarnas fenor                                                                             sid.   19

Fiskens bästa fångsttider                                                            sid.   20

Indelning av fisk                                                                           sid.   21

Fiskfamiljer                                                                                   sid.   21

Fiskfångstmetoder och redskap                                                 sid.   22

 

Abborrfiskar

Abborre                                                                                          sid.   27

Gös                                                                                                  sid.   28

 

Flundrefiskar

Bergtunga                                                                                     sid.   31

Hälleflundra                                                                                  sid.   37

Piggvar                                                                                          sid.   41

Rödtunga                                                                                       sid.   43

Rödspätta                                                                                      sid.   44

Sandtunga eller sandskädda                                                       sid.   46

Sjötunga                                                                                        sid.   47

Skrubba eller skrubbskädda                                                       sid.   49

Slätvar                                                                                           sid.   53

 

Gäddfiskar

Gädda                                                                                            sid.   56

 

Hajfiskar

Sillhaj eller håbrand                                                                     sid.   60

Pigghaj                                                                                           sid.   61

 

Karpfiskar

Karp                                                                                               sid.   63

Asp                                                                                                  sid.   64

Sutare                                                                                             sid.   65

 

Karpfiskar av mörtsläktet

Braxen, färna, id, mört, ruda                                                     sid.   66

 

Laxfiskar

Laxfiskar                                                                                       sid.   67

Laxöring                                                                                        sid.   74

Havsöring                                                                                      sid.   75

Bäcköring, strupsnittöring                                                          sid.   76

Hur man skiljer laxen från öringen                                            sid.   77

Donaulax                                                                                       sid.   77

Indianalax                                                                                      sid.   78

Röding                                                                                            sid.   78

Stillahavslax                                                                                  sid.   80

Regnbågsforell                                                                              sid.   82

Sik                                                                                                   sid.   85

Aspsik, siklöja, planktonsik                                                         sid.   86

Älvsik, blåsik, storsik                                                                    sid.   87

Nors                                                                                                sid.   88

Harr                                                                                                sid.   89

 

Makrillgäddor

Makrill                                                                                            sid.   90

Tonfisk                                                                                           sid.   91

 

Rockor

Klorocka, plogjärnsrocka                                                           sid.   92

 

 

Sill

Sill och strömming                                                                        sid.   94

Skarpsill, salt sill                                                                            sid.   97

Ansjovis, sardin                                                                             sid.   98

 

Sjurygg

Stenbit                                                                                            sid. 102

 

Torskfiskar

Torsk                                                                                              sid. 105

Vitling                                                                                             sid. 106

Kummel                                                                                         sid. 108

Kolja                                                                                              sid. 109

Lake                                                                                               sid. 110

Lubb eller brosme                                                                        sid. 112

Lyrtorsk, bleka, sej eller pollak                                                  sid. 113

Långa                                                                                             sid. 115

Skoläst                                                                                           sid. 117

 

Ålfiskar

Ål                                                                                                    sid. 118

Havsål                                                                                            sid. 120

Rökt ål                                                                                           sid. 121

Flodnejonöga                                                                                sid. 122

 

Benfiskar

Fjärsing                                                                                          sid. 123

Havsabborre, havsbraxen                                                           sid. 124

Tjockläppad multe                                                                       sid. 125

Havskatt                                                                                        sid. 126

Knot, fenknot, rödknot                                                                sid. 128

Kungsfisk eller uer                                                                       sid. 129

Marulk                                                                                           sid. 130

Näbbgädda, horngädda eller makrillgädda                              sid. 132

Stör                                                                                                 sid. 134

 

 

 

Rökt fisk                                                                                        sid. 135

Atlant- och medelhavsfiskar                                                       sid. 144

Sjötång en proteinkälla                                                               sid. 149

 

Skaldjur

Hummer                                                                                         sid. 150

Langust                                                                                          sid. 157

Havskräftor                                                                                   sid. 157

Kräfta                                                                                            sid. 159

Nordhavsräka                                                                               sid. 161

Krabba                                                                                           sid. 162

Fångstredskap för skaldjur                                                         sid. 168

 

Musslor och blötdjur

Ostron                                                                                            sid. 169

Pilgrimsmusslor                                                                            sid. 171

Blåmusslor, hästmusslor, grönmusslor                                      sid. 172

Bläckfisk                                                                                        sid. 175

 

Kaviar eller fiskrom

Kaviar                                                                                            sid. 178

Laxrom                                                                                          sid. 179

Forellrom, löjrom                                                                         sid. 180

Sikrom, stenbitsrom, torskrom                                                   sid. 181

Gäddrom, loddrom                                                                       sid. 182