LIVSMEDELSKUNSKAP

 

KURS: LIVSMEDEL A

 

DEL 2

 

Charkuteriprodukter, kött, prefabricerade livsmedel, svamp, tamfågel, vildfågel, vilt och ägg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

En dokumentation av restaurangköksläraren Axel Hess

på Vipangymnasiet i Lund

 

 Bok 31  Pris: 240:- exkl moms

 

Innehållsförteckning

 

Livsmedel A

Del 2

 

Kött                                                                                                sida     3

Nötkreatur                                                                                     sida   12

Kalv                                                                                                sida   22

Lamm                                                                                             sida   33

Gris eller svin                                                                                 sida   38

 

Charkuteriprodukter                                                                   sida   45

 

Vilt                                                                                                  sida   56

Hare                                                                                               sida   56

Kanin                                                                                             sida   58

Rådjur                                                                                            sida   59

Hjort                                                                                               sida   62

Älg                                                                                                  sida   64

Ren                                                                                                 sida   65

Vildsvin                                                                                           sida  66

Björn                                                                                              sida   67

 

Tamfågel

Kyckling och höns                                                                        sida   69

Kalkon                                                                                           sida   84

Tamgäss                                                                                         sida   92

Tamanka                                                                                       sida   94

 

Ägg                                                                                                 sida   97

 

Vildfågel                                                                                        sida 101

Vildgås                                                                                           sida 102

Vildänder                                                                                       sida 105

Duvor                                                                                             sida 106

Råka                                                                                               sida 107

 

Fasan                                                                                             sida 108

Ripor                                                                                              sida 110

Morkullor och beckasiner                                                           sida 111

Vaktel                                                                                             sida 113

Rapphöns                                                                                       sida 115

Järpe                                                                                              sida 116

Tjäder                                                                                             sida 117

Orre                                                                                                sida 118

Kramsfågel                                                                                   sida 120

Övriga vildfåglar                                                                          sida 121

 

Svamp                                                                                            sida 122

Skivlingar                                                                                      sida 122

Spindlingar                                                                                    sida 127

Vaxingar                                                                                        sida 127

Musslingar och musseroner                                                        sida 128

Kremlor                                                                                         sida 129

Riskor                                                                                             sida 132

Flugsvampar                                                                                 sida 133

Porsvampar, soppar                                                                    sida 134

Tickor                                                                                             sida 138

Taggsvampar                                                                                sida 138

Fingersvampar                                                                             sida 140

Klubbsvampar och buksvampar                                                sida 141

Röksvampar                                                                                  sida 141

Äggsvamp och bläcksvamp                                                        sida 142

Murklor                                                                                          sida 143

Säcksvampar                                                                                sida 143

Tryffel                                                                                            sida 144

Övriga svampar                                                                            sida 145

 

Prefabricerade livsmedel                                                            sida 146

Lantbruksutställning i malmö                                                    sida 151