Projekt och företagande

 

En gymnasiekurs på 50 poäng

om

Att öppna och driva en restaurang

 

LÄRARDEL

 

Pris 160 exkl moms

Detta är en kurs för HR-programmets elever och utbildningar med restauranganknytning, för att fördjupa sig i arbetsområden, som man måste ha kunskap om, när man vill öppna en restaurang.

 

Av restaurangköksläraren Axel Hess

Vipangymnasiet i Lund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ämne:      Arbetsliv

Kurs:        Projekt och företagande

Kurskod:  ARL 1202

Poäng:      50

 

Mål för kursen

Kursen skall stimulera intresset för att ge kunskaper om entreprenörskap, företagande och projekt som arbetsform. Kursen skall ge erfarenhet av att arbeta i projekt utifrån en verksamhets- eller affärsidé och att söka kunskap genom kontakter med företag, myndigheter och organisationer.

 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall:

   ha grundläggande kunskaper om entreprenörskap och projekt   

   som medel för utveckling.

 

   kunna planera, genomföra, dokumentera, redovisa och  

   utvärdera projekt.

 

   kunna ge förslag till finansiering och marknadsföring av

   projekt.

 

   kunna söka, bedöma och använda information från

   organisationer, myndigheter och företag.

 

   ha utvecklat sin förmåga att skapa ett effektivt arbetsklimat och

   kunna samarbeta.

 

   förstå ekonomiska sammanhang och kunna utföra enkel

   ekonomisk planering inom valt verksamhetsområde.

 

   känna till grundläggande villkor för företagande inom valt

   verksamhetsområde.

 

 

 

Innehållsförteckning

 

Kapitel   1  Projekt och företagande                                         sida     3

Kapitel   2  Nu börjar verkligheten                                            sida   11

Kapitel   3  Jag vill förvärva en restaurang                              sida   18

Kapitel   4  Banklån och företagsform                                      sida   29

Kapitel   5  Momsen, statens andel i handeln                          sida   40

Kapitel   6  Hur skall inkomsten fördelas                                 sida   45

Kapitel   7  Restaurangens intäkter och kostnader                 sida   53

Kapitel   8  Hur mycket personal kan du ha anställd              sida   72

Kapitel   9  Råvarukostnaden                                                     sida   74

Kapitel 10  Att priskalkylera maträtter                                    sida   78

                    Kalkylmallar                                                             sida   88

Kapitel 11  Övriga omkostnader                                               sida   92

Kapitel 12  Energiguiden                                                            sida   95

Kapitel 13  Utskänkningstillstånd                                              sida 100

Kapitel 14  Inventarielista                                                          sida 103

Kapitel 15  Företagsskatt och förskottsskatt                          sida 105

Kapitel 16  Bokföring                                                                  sida 107

Kapitel 17  Avskrivningar                                                           sida 109

Kapitel 18  Personalbehov                                                         sida 111

Kapitel 19  Marknadsföring                                                       sida 114

Kapitel 20  Restaurangens inventarielista                               sida 116

Kapitel 21  Bygglov                                                                     sida 124